Ανατροπή του ΣτΕ στις υποθέσεις Φορολογικών Ελέγχων για τα έτη 2011-2013

Άκυροι Χιλιάδες Φορολογικοί Έλεγχοι σε εταιρείες με “λευκό” Φορολογικό Πιστοποιητικό – Διαγράφονται φόροι και πρόστιμα Χιλιάδες έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης, οι οποίοι διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν κατά τα έτη 2014-2016 σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος μεγάλων επιχειρήσεων που αφορούν τις χρήσεις 2011-2013, ακυρώνονται εκ των υστέρων και θεωρούνται πλέον ως μη γενόμενοι καθώς για τις υποθέσεις αυτές […]

Read More

Φορολογικοί έλεγχοι σε Αμερικάνικα Πρότυπα

Δύο ακόμη μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων και των φορολογητέων εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, θα χρησιμοποιούνται πλέον από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ κατά τους φορολογικούς ελέγχους που θα διενεργούνται σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των ετών 2014 και έπειτα. Πρόκειται για τις μεθόδους «της αρχής των αναλογιών» και […]

Read More