Στο Top – 20 του International Networks το CPAAI

Το παγκόσμιο δίκτυο MGI Worldwide, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η ένωση CPA Associates International με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα συγχωνευθούν την 1η Ιανουαρίου 2020 δημιουργώντας έναν νέο οργανισμό με περισσότερες από 250 εταιρείες – μέλη σε όλο τον κόσμο. Η συμφωνία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Ντουμπάι, θα δημιουργήσει έναν ελεγκτικό και […]

Read More

Συνεργαζόμενα Κράτη για τα έτη 2018 & 2019

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις με τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών για τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Φορολογικό έτος 2018 Φορολογικό έτος 2019 Κράτη […]

Read More

Σε εφαρμογή τίθεται το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Προσώπων

Με την υπ’ αριθμό Απόφαση 67343 (ΦΕΚ Β’ 2443/20.06.2019) του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Υπόχρεοι είναι κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους […]

Read More

Οι 5 αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά

Σε διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πολυνομοσχέδιο όπου αναφέρεται σε εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις. Οι σημαντικότερες αλλαγές του είναι οι ακόλουθες: Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών: Η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη θα θεωρείται εφεξής μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ανεξαρτήτως της […]

Read More

Φινάλε στη διάταξη της «αιτιολογημένης απόλυσης»

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείο Εργασίας που κατατέθηκε στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» κατατέθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας: Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 9 του Ν.4554/2018 περί ευθύνης αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία πρέπει να […]

Read More

Ώρα μηδέν για τα λογιστικά βιβλία. Σε εφαρμογή η e-τήρηση των φορολογικών βιβλίων

Λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την ηλεκτρονική τιμολόγηση παρουσιάστηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. myDATA δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Από 1 […]

Read More

Απαλλαγή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Με την υπ΄αριθμό ΔΕΔ/Α1318/2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά τη μη επιβολή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα η απόφαση καταλήγει ως εξής: «Συνεπώς, εγγραφή στα βιβλία ανωνύμου εταιρείας περί καταθέσεως από τους μετόχους […]

Read More

Εντός Νοεμβρίου η υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ

Τον προσεχή Νοέμβριο ξεκινάει η υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ, συστάθηκε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η κίνηση […]

Read More

Ανατροπή στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Νέες διευκρινίσεις για τους κανόνες που πρέπει να ισχύουν σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο και να κοινοποιήσει πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ προκύπτουν από νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή ορίζεται πλέον ότι ο χρόνος παραγραφής δεν μπορεί […]

Read More

Σε εφαρμογή η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις, οι οποίες μάλιστα θα αναρτώνται και στο ΕΡΓΑΝΗ, όπου και θα αναγράφεται ο λόγος λύσης της συνεργασίας. Από 12 Ιουνίου προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών […]

Read More