Δελτίου Τύπου

Ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 12:00 μ.μ. η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες από τις 12 το μεσημέρι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  κ. Άδωνις Γεωργιάδης, […]

Read More

Πως θα εφαρμοστεί η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ;

11 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις νέες αλλαγές στα εργασιακά 1. Τι είναι ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ποιο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του; Από 15.06.2020 έως και 15.10.2020 θεσπίζεται ο μηχανισμός ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας , «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που σκοπό έχει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Οι επιχειρήσεις / […]

Read More

5+1 ερωτήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στα εργασιακά

1. Τι είναι ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»; Πρόκειται για μηχανισμό οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των εργαζομένων οι οποίοι επιστρέφοντας στο εργασιακό τους περιβάλλον θα αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα όσον αφορά στο ωράριο και κατ’ επέκταση το εισόδημά τους. Αυτή την απώλεια εισοδήματος θα αναπληρώσει η Πολιτεία, σε ποσοστό 60% του εισοδήματος για το χρόνο που […]

Read More

Διευκρινίσεις για την αναστολή σύμβασεων εργασίας

Διευκρινίσεις για την παράταση αναστολής λειτουργίας και το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας Παρατίθενται οι βασικότερες διευκρινίσεις επί των θεμάτων παράτασης αναστολής λειτουργίας και προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας για τις 3 κατηγορίες επιχειρήσεων / εργοδοτών: Επιχειρήσεις που συνεχίζουν την παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας με εντολή δημόσιας αρχής και το μήνα Μάιο Επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κατόπιν άρσης της αναστολής συμβάσεων […]

Read More

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων; Πως θα εισπράξουν την άδεια ειδικού σκοπού επιχειρήσεις και εργοδότες για το μήνα Μάϊο;

Α.1 Επιχειρήσεις / Εργοδότες που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρος ή σύνολο των εργαζομένων τους είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας Επιχειρήσεις / Εργοδότες, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρος ή σύνολο […]

Read More

Δήλωση άδειας ειδικού σκοπού – Υπεύθυνες δηλώσεις -Έντυπο προσωρινής ανάκλησης

Άδεια Ειδικού Σκοπού: Δηλώσεις σε Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ και διαδικασία πληρωμής Η δήλωση της χρήσης άδειας ειδικού σκοπού, μέσω του εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας», για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020, θα γίνει συνολικά κατά το […]

Read More

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του Covid 19 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας προσδιορίζονται μέτρα, πρακτικές πρόληψης και ελέγχου για την διασπορά του Covid -19 με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζόμενων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη ολικώς ή εν μέρει, όσο και αυτών που τελούν ήδη σε λειτουργία. Τα ειδικά […]

Read More

Νέα Εργασιακά Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας 1. Επιχειρήσεις/εργοδότες , που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζόμενών τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή: μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημέρων και όχι πέραν της 31.05.2020. Αν η επιχείρηση/εργοδότης παρατείνει […]

Read More

Διαθέσιμο το πρόγραμμα παροχής κεφαλαίων κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

Ξεκινάει σήμερα, η υποβολή αίτησης χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 και οι οποίες διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών. Οι […]

Read More