Φορολογικοί έλεγχοι σε Αμερικάνικα Πρότυπα

Δύο ακόμη μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων και των φορολογητέων εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, θα χρησιμοποιούνται πλέον από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ κατά τους φορολογικούς ελέγχους που θα διενεργούνται σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των ετών 2014 και έπειτα. Πρόκειται για τις μεθόδους «της αρχής των αναλογιών» και […]

Read More

Τα νέα πρόστιμα για τις εργασιακές παραβάσεις

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα επιβολής προστίμων από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ για την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση. Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως περιγράφονται κατωτέρω: – […]

Read More

Μείωση προκαταβολής και αυτόματη επιστροφή φόρου έως τέλος του 2019

Έως τέλος του 2019 οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχουν επανυπολογίσει, σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 5%, τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που οφείλουν να καταβάλουν φέτος χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν για τη χρήση του 2018. Φέτος οι επιχειρήσεις πλήρωσαν προκαταβολή φόρου […]

Read More

Στο Top – 20 του International Networks το CPAAI

Το παγκόσμιο δίκτυο MGI Worldwide, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η ένωση CPA Associates International με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα συγχωνευθούν την 1η Ιανουαρίου 2020 δημιουργώντας έναν νέο οργανισμό με περισσότερες από 250 εταιρείες – μέλη σε όλο τον κόσμο. Η συμφωνία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Ντουμπάι, θα δημιουργήσει έναν ελεγκτικό και […]

Read More

Συνεργαζόμενα Κράτη για τα έτη 2018 & 2019

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις με τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών για τα φορολογικά έτη 2018 και 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Φορολογικό έτος 2018 Φορολογικό έτος 2019 Κράτη […]

Read More

Σε εφαρμογή τίθεται το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών Προσώπων

Με την υπ’ αριθμό Απόφαση 67343 (ΦΕΚ Β’ 2443/20.06.2019) του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα θέματα σε σχέση με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Υπόχρεοι είναι κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους […]

Read More

Οι 5 αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά

Σε διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πολυνομοσχέδιο όπου αναφέρεται σε εργασιακές και ασφαλιστικές διατάξεις. Οι σημαντικότερες αλλαγές του είναι οι ακόλουθες: Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών: Η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των δύο (2) μηνών από τον εργοδότη θα θεωρείται εφεξής μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, ανεξαρτήτως της […]

Read More

Φινάλε στη διάταξη της “αιτιολογημένης απόλυσης”

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείο Εργασίας που κατατέθηκε στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» κατατέθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας: Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 9 του Ν.4554/2018 περί ευθύνης αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία πρέπει να […]

Read More

Ώρα μηδέν για τα λογιστικά βιβλία. Σε εφαρμογή η e-τήρηση των φορολογικών βιβλίων

Λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την ηλεκτρονική τιμολόγηση παρουσιάστηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. myDATA δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Από 1 […]

Read More

Απαλλαγή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Με την υπ΄αριθμό ΔΕΔ/Α1318/2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά τη μη επιβολή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα η απόφαση καταλήγει ως εξής: “Συνεπώς, εγγραφή στα βιβλία ανωνύμου εταιρείας περί καταθέσεως από τους μετόχους […]

Read More