Νέα

Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί μετασχηματισμών των εταιρειών

Το νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε είναι δομημένο στη βάση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2017/1132 και τον αντίστοιχο γερμανικό νόμο. Αυτή η επιλογή, καθιστά το σχέδιο νόμου σύγχρονο, συστηματικά ενιαίο, αποτελεσματικό και πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές πρακτικές.
Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί μετασχηματισμών των εταιρειών.
Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν και όσοι μετασχηματισμοί προβλέπονταν σε φορολογικούς νόμους. Επομένως, οι διατάξεις που προσφέρουν φορολογικά κίνητρα σε διαδικασίες εταιρικών μετασχηματισμών θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά πλέον το νομοθετικό πλαίσιο θα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση.

Read More

Ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 H Mεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προ ολίγων ημερών σχέδια για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η ριζική αυτή μεταρρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις διοικήσεις όσο […]

Read More

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παίρνουν το δρόμο για το αρχείο

Εν αναμονή της νέας απόφασης του ΣτΕ, η ΑΑΔΕ έστειλε νέες οδηγίες για το πότε και πώς παραγράφονται οι προηγούμενες χρήσεις και το συμπέρασμα είναι ότι όσες υποθέσεις δεν έχουν πάρει αριθμό… προτεραιότητας, μπορούν, πλέον, να οδηγηθούν πιο εύκολα στο αρχείο.

Read More