Νέα

Φινάλε στη διάταξη της «αιτιολογημένης απόλυσης»

Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείο Εργασίας που κατατέθηκε στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» κατατέθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας: Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 9 του Ν.4554/2018 περί ευθύνης αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη νέα τροπολογία πρέπει να […]

Read More

Ώρα μηδέν για τα λογιστικά βιβλία. Σε εφαρμογή η e-τήρηση των φορολογικών βιβλίων

Λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την ηλεκτρονική τιμολόγηση παρουσιάστηκαν χθες στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. myDATA δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application, είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Από 1 […]

Read More

Απαλλαγή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Με την υπ΄αριθμό ΔΕΔ/Α1318/2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά τη μη επιβολή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα η απόφαση καταλήγει ως εξής: «Συνεπώς, εγγραφή στα βιβλία ανωνύμου εταιρείας περί καταθέσεως από τους μετόχους […]

Read More

Εντός Νοεμβρίου η υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ

Τον προσεχή Νοέμβριο ξεκινάει η υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ, συστάθηκε Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η κίνηση […]

Read More

Ανατροπή στην παραγραφή φορολογικών υποθέσεων σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Νέες διευκρινίσεις για τους κανόνες που πρέπει να ισχύουν σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο και να κοινοποιήσει πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ προκύπτουν από νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την απόφαση αυτή ορίζεται πλέον ότι ο χρόνος παραγραφής δεν μπορεί […]

Read More

Σε εφαρμογή η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η νέα διάταξη για τις αιτιολογημένες απολύσεις, οι οποίες μάλιστα θα αναρτώνται και στο ΕΡΓΑΝΗ, όπου και θα αναγράφεται ο λόγος λύσης της συνεργασίας. Από 12 Ιουνίου προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών […]

Read More

Στο 6,66% οι εισφορές για νέους έως 25 ετών

Οδηγίες για την εφαρμογή της μείωσης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών αναδρομικά από την 1.1.2019 για τον κλάδο κύριας σύνταξης στο 6,66% επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών, ορίζει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο […]

Read More

Παροχή οδηγιών σχετικά με μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%

Σύμφωνα με την Ε.2092/3-6-2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019. Συγκεκριμένα: Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, για τα εισοδήματα […]

Read More

Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης: Δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα η μη καταχώρησή της στα βιβλία επιχείρησης

Η ΔΕΔ με πρόσφατη απόφασή της έκρινε ότι, η παράλειψη καταχώρησης του συνολικού εισοδήματος από ιδιόχρηση και της αντίστοιχης τεκμαρτής δαπάνης, συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 (περί ανακριβούς υποβολής δήλωσης), ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία αλλά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα. Το […]

Read More

Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2019

Η atc με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχει στις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ στις 22 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο. Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο περίπτερό μας για να γνωρίσετε την ομάδα μας και να συζητήσουμε μαζί σας τις προοπτικές για την επαγγελματική σας ανέλιξη.

Read More