Νέα

Υπεγράφη η απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος επιδότησης κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς έως 25 ετών. Συγκεκριμένα, αναδρομικά από την 01.01.2019, οι εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις μειωμένες κατά 50%, για τους απασχολούμενες μισθωτούς ηλικίας έως 25 ετών που εργάζονται ήδη ή θα προσληφθούν, […]

Read More

Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους έως 25 ετών

Επιδότηση έως 50% των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών Πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών τίθεται σε ισχύ από 01.01.2019. Η εν λόγω επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου […]

Read More

Αύξηση κατώτατου Μισθού και Ημερομισθίου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 173 η απόφαση αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019 σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα αποφασίζεται ο καθορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της […]

Read More

Οι τέσσερις e-παρεμβάσεις για τη φοροδιαφυγή το 2019

Χρονιά παρεμβάσεων ηλεκτρονικού χαρακτήρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα είναι το 2019. Με δεδομένο ότι τα ηλεκτρονικά “όπλα” έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην εμφάνιση αδήλωτων εισοδημάτων, το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν σχεδιάσει και προγραμματίσει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Οι τέσσερις κυριότερες εξ αυτών είναι οι εξής […]

Read More

Ασφάλιση προσώπων με τίτλους κτήσης

Yπεγράφη η υπουργική απόφαση για την καταβολή, από την 1/1/2019, ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν.4509/2017. Από λογιστικής και φορολογικής άποψης,  τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, […]

Read More

Διευκρινίστηκε τελικά η μη υπαγωγή σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο

Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων – Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018. Με την υπ΄ αριθ. 3015/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, ο εισφέρων περιουσιακά στοιχεία δεν αποκτά κατά την στιγμή της καταβολής, δικαιώματα ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν […]

Read More

Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί μετασχηματισμών των εταιρειών

Το νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε είναι δομημένο στη βάση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2017/1132 και τον αντίστοιχο γερμανικό νόμο. Αυτή η επιλογή, καθιστά το σχέδιο νόμου σύγχρονο, συστηματικά ενιαίο, αποτελεσματικό και πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές πρακτικές.
Μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου περί μετασχηματισμών των εταιρειών.
Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο εντάχθηκαν και όσοι μετασχηματισμοί προβλέπονταν σε φορολογικούς νόμους. Επομένως, οι διατάξεις που προσφέρουν φορολογικά κίνητρα σε διαδικασίες εταιρικών μετασχηματισμών θα παραμείνουν σε ισχύ, αλλά πλέον το νομοθετικό πλαίσιο θα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση.

Read More

Ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 H Mεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προ ολίγων ημερών σχέδια για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της τελευταίας εικοσιπενταετίας σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Η ριζική αυτή μεταρρύθμιση αναμένεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα τόσο για τις διοικήσεις όσο […]

Read More

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παίρνουν το δρόμο για το αρχείο

Εν αναμονή της νέας απόφασης του ΣτΕ, η ΑΑΔΕ έστειλε νέες οδηγίες για το πότε και πώς παραγράφονται οι προηγούμενες χρήσεις και το συμπέρασμα είναι ότι όσες υποθέσεις δεν έχουν πάρει αριθμό… προτεραιότητας, μπορούν, πλέον, να οδηγηθούν πιο εύκολα στο αρχείο.

Read More